მენეჯმენტი

თამაზ მღებრიშვილი

გენერალური დირექტორი

#

თამაზ მღებრიშვილი

გენერალური დირექტორი
ტელ:2001000
ელ.ფოსტა: [email protected]
სრული ინფორმაცია

გენადი კერძევაძე

კორპორაციული დირექტორი

#

გენადი კერძევაძე

კორპორაციული დირექტორი
ტელ:2001000
ელ.ფოსტა: [email protected]
სრული ინფორმაცია

გიორგი ხმელიძე

ფინანსური დირექტორი

#

გიორგი ხმელიძე

ფინანსური დირექტორი
ტელ:2001000
ელ.ფოსტა: [email protected]
სრული ინფორმაცია

ალექსანდრე მიქიაშვილი

ტექნიკური დირექტორი

#

ალექსანდრე მიქიაშვილი

ტექნიკური დირექტორი
ტელ:2001000
ელ.ფოსტა: [email protected]
სრული ინფორმაცია

გიორგი ხუბუა

ექსპლუატაციის დირექტორი

#

გიორგი ხუბუა

ექსპლუატაციის დირექტორი
ტელ:2001000
ელ.ფოსტა: [email protected]
სრული ინფორმაცია