გენადი კერძევაძე

#

დაბადების თარიღი:

1975 წელი 18 ივნისი

განათლება:

1991-1996 წწ საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური მართვის უნივერსიტეტი.

იურისტ-ეკონომისტი

1996-1998 წწ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაუმთავრებელი ასპირანტი

სამუშაო გამოცდილება:

2019 წლის 1აპრილიდან შპს "საქართველოს მელიორაცია". კორპორაციული დირექტორი

2018-2019 წწ შპს "საქართველოს მელიორაცია". ადმინისტრაციული დირექტორი

2017-2018 წწ შპს "საქართველოს მელიორაცია".  გენერალური დირექტორის მოადგილე

 2017 წლის მარტიდან შპს "საქართველოს მელიორაცია". კორპორაციული დირექტორი

2016 წლიდან დღემდე  აა(ი)პ „აგროსერვისი“ - ასოცირებული წევრი

2015 წლიდან დღემდე შპს „ჯი პი ჯი“. დირექტორი

2012-2015 წწ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი

2012 წელი  საქართველოს რკინიგზა შპს „ჯორჯიან რეილვეი ტრანსკონტეინერი“. ლოჯისტიკის დირექტორი

2010-2012 წწ შპს „უნივერსალური სამშენებლო ჯგუფი - UBC“. აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე

2008-2009 წწ USAID/GARRP-ის პროექტის   მთავრობასთნ და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი

2007-2008 წწ სსიპ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია. დირექტორის მოადგილე

2006-2007 წწ სსიპ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია. სამეურნეო განყოფილების უფროსი

2005-2006 წწ შპს „თბილისი 21“. ადმინისტრაციული დირექტორი

2001-2005 წწ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. ადმინისტრაციის  უფროსი

2000-2001 წწ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. მინისტრის თანაშემწე

1999-2000 წწ საქართველოს ტრანსპორტის სამინისტრო. საავტომობილო დეპარტამენტის ადმინისტრაციის უფროსი

1997-1999 წწ საქართველოს პარლამენტი. ფრაქცია „იმედი“. აპარატის უფროსი

1995-1997 წწ საქართველოს პარლამენტი. ფრაქცია „იმედი“. მთავარი სპეციალისტი

კურსები და სასწავლო პროგრამები:

1997 წ TACIS-ის კურსები სახელმწიფო მოხელეთათვის

2003 წ ORIS-ის საბუღალტრო აღრიცხვის კურსები

2007 წ გრანტების მოთხოვნისა და მოზიდვის განვითარება. აზერბაიჯანი, ბაქო

კომპიუტერული პროგრამები:

 MS office


უცხო ენები:

ინგლისური, რუსული