გიორგი ხმელიძე

#

 დაბადების თარიღი:

1974 წლის 4 სექტემბერი

განათლება:

1991-1996 წწ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ინჟინერ-ეკონომისტი

2002-2006 წწ ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტი,  იურიდიული ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება:

2022 წლის 6 აპრილიდან შპს „საქართველოს მელიორაცია“ - ფინანსური დირექტორი

2019-2022 წწ შპს „საქართველოს მელიორაცია“ - შიდა აუდიტის და მონიტორინგის დეპარტამენტი, შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

2017-2019 წწ შპს „სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანია“ - ბიუუჯეტირებისა    და რეპორტინგის განყოფილების უფროსი

2016-2017 წწ შპს „სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანია“ - აუდიტორი

2009-2015 წწ შპს ”თბილისის სატრანსპორტო კომპანია” - შიდა აუდიტის და კონტროლის სამსახურის  უფროსის მოადგილე

2006-2009 წწ შპს ”თბილისის მეტრო” - გენერალური ინსპექციის საფინანსო - ეკონომიკური კონტროლის განყოფილების უფროსი

2004-2006 წწ საქართველოს ანტიკორუფციული კავშირი - კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე

1998-2002 წწ შპს “იმგ” - ეკონომისტი

1997 წ ქ.ქუთაისის საგადასახადო ინსპექცია - აკრეფის განყოფილების ინსპექტორი

კვალიფიკაციის კურსები:

•           სახელმწიფო აუდიტის სამსახური - სსიპ „საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი“, საჯარო სექტორის აუდიტორული მომსახურების გაწევის უფლება

•           საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საბჭო,

კვალიფიკაცია აუდიტორი

•           კავკასიის აკადემიური ცენტრი (CAC) - IFRS - სტანდარტები - ფინანსური აღრიცხვა და მენეჯმენტი.

•           ევროპული ცენტრი - ზოგადი აუდიტის კურსი.

კომპიუტერული პროგრამები:

MS office, Access database, ორის ბუღალტერია, ორის მენეჯერი, Superfin.

 უცხო ენები:

რუსული, ინგლისური

 subscribe news