გიორგი ხუბუა

#

დაბადების თარიღი:

1964 წელი 1 აპრილი

განათლება:

1979-1983 წწ  საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების სამინისტრო სოხუმის ინდუსტრიული ტექნიკუმი; მექანიკური განყოფილება; (წითელი დიპლომი)

1983-1988 წწ   მოსკოვის ტიმირიაზოვის სახელობის სასოფლო-სამეურნეო აკადემია. სოფლის მეურნეობის ეკონომიკისა და ორგანიზაციის ფაკულტეტი( დიპლომი წარჩინებით, დანერგვით წარმოებაში)               

სამუშაო გამოცდილება:

2018 წლის მაისიდან-დღემდე შპს ,,საქართველოს მელიორაცია“ ექსპლუატაციის დირექტორი

2017-2018 წწ შპს„საქართველოს მელიორაცია“ დასავლეთის რეგიონალური სამსახურის უფროსი

2013-2014 წწ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო შპს „მარცვლეულის შესანახი ცენტრები“ აბაშის ფილიალის მენეჯერი

2006-2013 წწ მოსკოვის ოლქი, შპს „ბიკოს ტერმოდერევო“  გენერალური დირექტორი      

2005-2006 წწ მოსკოვის ოლქი, ბრონირებული მინის წარმოება და მასთან      დაკავშირებული  ქიმიური წარმოების  შპს „ბიკოს“ გენერალური დირექტორის მოადგილე

1997-2001 წწ მოსკოვის ოლქი, ღია ტიპის სააქციო საზოგადოება „მალახოვკის ექსპერიმენტალური ქარხანა“ გენერალური დირექტორის მოადგილე კომერციის დარგში

1995-1997 წწ მოსკოვის ოლქი, ღია ტიპის სააქციო საზოგადოება „მალახოვკის ექსპერიმენტალური ქარხანა“ კომერციული განყოფილების უფროსი

1994-1995 წწ მოსკოვის ოლქი, დახურული ტიპის სააქციო საზოგადოება „მიხნევოს მეფრინველეობის ფაბრიკა“ წარმოების უფროსი

1990-1993 წწ გულრიფშის რაიონის ამტყელის მეცხოველეობის მეურნეობა“    დირექტორი             

1988-1990 წწ გულრიფშის რაიონის „ამტყელის   მეცხოველეობის მეურნეობა“ მთავარი ეკონომისტი

კომპიუტერული პროგრამები:

 MS office

უცხო ენები:

ინგლისური, რუსული