ტარიფები და გადახდის ფორმები

#

მომსახურების საფასურის გადახდა შესაძლებელია:

1. ბანკის ნებისმიერ სერვისცენტრში. ანგარიშის ნომერი:  GE47TB7484734030100002GEL

2. ინტერნეტ ბანკის მეშვეობით:. www.tbconline.ge

#

მომსახურების საფასურის გადახდა შესაძლებელია:

1. ბანკის ნებისმიერ სერვის ცენტრში. ანგარიშის ნომერი: GE54LB0113111469652000GEL;

2. LB Pay-ის გადახდის აპარატებით.#

მომსახურების საფასურის გადახდა შესაძლებელია:

1. ბანკის ნებისმიერ სერვის ცენტრში. ანგარიშის ნომერი:  GE58BG0000000182323100GEL;

2. ინტერნეტ ბანკის მეშვეობით: www.ibank.ge; www.epay.ge; www.eonline.ge;

3.Express Pay-ის გადახდის აპარატით.

subscribe news