მიმდინარე შედეგებიჩვენი სამოქმედო არეალი მოიცავს ქვეყნის მთელ ტერიტორიას. ვინაიდან უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში ქვეყანაში სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის უდიდესი ნაწილი მწყობრიდან გამოვიდა, კომპანია მელიორირებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფონდის გაზრდის მიზნით, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მასშტაბურ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ატარებს. 2012 წლიდან დღემდე განხორციელებული სარეაბილიტაციო პროექტების შედეგად, წყალუზრუნველყოფილი მიწის ფართობი სამჯერ გაიზარდა და 163 400 ჰექტარს შეადგენს, ხოლო დაშრობა 43 500  ჰექტარზე ხორციელდება.  


ჩვენი სტრატეგიული მიზნებია:

  • წყალუზრუნველყოფილი ფართობის ზრდა
  • ძალისხმევის გაზრდა წყალუზრუნველყოფილი ფართობების მაქსიმალურად ათვისებისათვის
  • წყალმომხმარებელთა ჩართულობის ზრდა წყალუზრუნველყოფის ეფექტურობის  კომპლექსური  გაუმჯობესებისათვის
  • დარგის რეფორმირება სიცოცხლისუნარიანობისა და მდგრადობის  მისაღწევად

განვითარების  სტრატეგიული ხედვით წყალუზრუნველყოფილი  ფართობი შეადგენს 200 000  ჰექტარს, ხოლო დამშრობი სისტემები 100 000 ჰექტარს მოემსახურება.

 


 


subscribe news