აზიის განვითარების ბანკის მიერ „კლიმატ გონივრული ირიგაციის სექტორის განვითარების პროგრამისათვის“ შემუშავებული გარემოს დაცვის ჩარჩო დოკუმენტი

აზიის განვითარების ბანკის მიერ „კლიმატ გონივრული ი