საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: ილტოს, ქვემო ალაზნის და ნაურდლის სარწყავი სისტემების კაპიტალური სათავე ნაგებობების რეაბილიტაციის დეტალური საინჟინრო პროექტის მომსახურება ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news