სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

სოფელ ნატანებთან მდებარე „მერეკრძელა-კაპროვანა“-ს სატუმბო სადგურის გარე ელექტრომომარაგების აღდგენა სამუშაოები

ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news