სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

მანქანა-მექანიზმების ავტოტექმომსახურება ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში