სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია ახალციხის მუნიციპალიტეტში მდებარე შპს „საქართველოს მელიორაციის“ კუთვნილი კლდეწნისის სამელიორაციო სატუმბი სადგურის გარე ელექტრომომარაგების სამუშაოები. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში