სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტია NIVA VAZ -21214 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურება ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში