მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფელ ფიროსმანის მექანიკური მორწყვის სისტემების რეაბილიტაცია, წყალმიმღები კვანძისა და სატუმბი სადგურის მოწყობის სამუშაოები  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში