სატრანსპორტო საშუალებების ძარები, მისაბმელები ან ნახევრადმისაბმელები