ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში