მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

„ტაშისკარის სარწყავი სისტემის შაქშაქეთის ავარიული დიუკერის ერთი ხაზის აღდგენა-რეაბილიტაციის“ სამუშაოები. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news