კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები