მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

„ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის დაზიანებული მონაკვეთის (პკ114+10-დან პკ117+80-მდე) აღდგენა-რეაბილიტაცია (III რიგი)“ სამუშაოები. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news