კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები

შესყიდვის ობიექტი: 1.არმატურა AIII 12მმ; 2.არმატურა AIII 14მმ. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news