არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

ახმეტის მუნიციპალიტეტში „ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-37 (ოჟიოს გ-38-ის დაერთება) გამანაწილებლის რეაბილიტაციის“ სამუშაოებზე ზედამხედველობის მომსახურება (NAT190025611). ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში