საინჟინრო მომსახურებები

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელებში (საკობიანო, ბაყილოვანი, მატანი) ზემო ალაზნის მაგისტრალური არხის მიმდებარე ტერიტორიების საინჟინრო ჰიდროგეოლოგიური კვლევის ჩატარებაზე მომსახურების შესყიდვა. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news