სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

სხვადასხვა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურება ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news