მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

ახმეტის მუნიციპალიტეტში „ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-37 (ოჟიოს გ-38-ის დაერთება) გამანაწილებლის რეაბილიტაციის“ სამუშაოები. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news