სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

შესყიდვის ობიექტი: 1. ბეტონი მ-300; 2. ბეტონი მ-200 ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news