მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

„ტირიფონის „ახალ“ მაგისტრალურ არხზე (პკ264+41÷პკ281+41) არსებული დაზიანებული გვირაბის შემოვლითი (ალტერნატიული) წყალგამყვანი მილსადენის (დიუკერის) მოწყობის“ სამუშაოები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში