არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

დუშეთის მუნიციპალიტეტში „ბულაჩაურის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის და ნაპირგამაგრების მოწყობის“ სამუშაოებზე ზედამხედველობის მომსახურება ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში