საინჟინრო მომსახურებები

ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის I რიგის გამანაწილებლის (წერეთლის არხი) შეკეთების (რემონტი და აღჭურვა/მოპირკეთება) დეტალური საინჟინრო პროექტის მომსახურების შესყიდვა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში