მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

ქარელის მუნიციპალიტეტში „ტაშისკარის მაგისტრალური არხის გ-61-1 (ბებნულა) გამანაწილებლის რეაბილიტაცია“ სამუშაოები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news