ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის

საბურავები JAC HFC1053K2T - სატვირთო ბორტიანისთვის, ზომა 7.00R16 ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში