მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

“ქვემო სამგორის მარჯვენა მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ244+20-დან პკ288+40-მდე) და არსებული ავარიული გალერეის (პკ2+20-დან 11+14-მდე) რეაბილიტაცია“ სამუშაოები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში