საინჟინრო მომსახურებები

„თელოვანის სარწყავის სისტემის რეაბილიტაცია მდინარე ქსანზე გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობების მოწყობით“ ორ ეტაპიანი დეტალური საინჟინრო პროექტის მომსახურების შესყიდვა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news