კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

თერმული პრინტერი და ბლუთუზ ბარკოდ სკანერი ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში