დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის

შესყიდვის ობიექტი: სამელიორაციო დანიშნულების ტუმბოები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news