ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა

ვაკუუმური ამომრთველი 630 ამპ, კომპლექტში კარადით და დაცვის გამთიშველით. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში