სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

შესყიდვის ობიექტი: მილის ფასონური ნაწილები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში