დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის

შესყიდვის ობიექტი: ელექტრო მართვის ურდული ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში