მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

ლაგოდეხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ5+15÷პკ10+59) რეაბილიტაციის ( II ეტაპი) სამუშაოები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news