მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სოფელ ვეჯინის სასოფლო - სამეურნეო ფართობებში გამავალი კ-16 კოლექტორის ბოლო მონაკვეთში არსებული დაზიანებული მილხიდის ნაცვლად, ახალი მონოლითური რკინაბეტონის მილხიდის (კვეთით 4.0x2.0მ-ზე) მოწყობის სამუშაოები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news