მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

ხონი-სამტრედიის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთების (პკ 3+60-დან პკ 15+60-მდე) რეაბილიტაციის სამუშაოები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news