საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: ბულაჩაურის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის და სათავე ნაგებობასთან ნაპირგამაგრების მოწყობის დეტალური საინჟინრო პროექტის მომსახურების შესყიდვა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში