მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

ტაშისკარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის სამუშაოები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში