სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

სიონის წყალსაცავის კაშხლის და წყალმიმღები კოშკურას გარე განათების რეაბილიტაცია ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news