სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

შესყიდვის ობიექტი: ფოლადის მილები (ახალი ან მეორადი) ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში