ტექნიკური დანიშნულების წყლის მიწოდების მომსახურება

საქართველოს მელიორაცია

არაპროფილური მომხმარებლის საწარმოო დანიშნულებით წყლით მომარაგება არანაკლებ 0.05 ლარი 1

subscribe news