პროექტი

 ერწოს მასივის დამშრობი სისტემის მდინარე აძიძის კა
თიანეთის მუნიციპალიტეტი

ერწოს მასივის დამშრობი სისტემის მდინარე აძიძის კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოები ნატანი გრუნტისაგან (II ეტაპი) პკ0+00-დან პკ60+00-მდე