პროექტი

ახალციხის მუნიციპალიტეტში მდებარე შპს "საქართველოს
ახალციხის მუნიციპალიტეტი

ახალციხის მუნიციპალიტეტში მდებარე შპს "საქართველოს მელიორაციის" კუთვნილი კლდე-წნისის სამელიორაციო სატუმბი სადგურის გარე ელ. მომარაგება
subscribe news