პროექტი

ხობი-ენგურის მდინარეთაშორის მასივზე სოფელ ხამისყურ
ხობის მუნიციპალიტეტი

ხობი-ენგურის მდინარეთაშორის მასივზე სოფელ ხამისყურის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: დაშრობა 270 ჰექტარი
subscribe news