პროექტი

ძველი აბაშის საკრებულოში დამშრობი სისტემის #1 და #
აბაშის მუნიციპალიტეტი

ძველი აბაშის საკრებულოში დამშრობი სისტემის #1 და #2 კოლექტორის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: დაშრობა 270 ჰექტარი
subscribe news