პროექტი

ნოღელა-ცხენისწყალის მდინარეთაშორის მასივზე სოფელ ტ
აბაშის მუნიციპალიტეტი

ნოღელა-ცხენისწყალის მდინარეთაშორის მასივზე სოფელ ტყვირის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია (ნაწილი)

მიღებული შედეგი: დაშრობა 105 ჰექტარი