პროექტი

 ანჯელის მასივის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია (I

აბაშის მუნიციპალიტეტი

ანჯელის მასივის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია (III რიგი) სოფელი კეთილარი

მიღებული შედეგი: დაშრობა 150 ჰექტარი


subscribe news